Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Hoe starten als zelfstandige

Vier stappen

Iemand die in België een beroepsbezigheid uitoefent, waarvoor hij niet door een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden is en die hem inkomsten kan opleveren, is zelfstandige.

Om te starten als zelfstandige moet je achtereenvolgens volgende stappen ondernemen:

  • inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO)
  • een btw-nummer aanvragen
  • aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
  • aansluiten bij een ziekenfonds

Contact