Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Omruiling buitenlands rijbewijs

Wat?

ENKEL VOOR INWONERS VAN DE GEMEENTE VOEREN

Rijbewijs uit een EG-land
Het rijbewijs mag omgeruild worden vanaf 3 maanden voor de vervaldag. Men moet het rijbewijs wel altijd laten registreren bij inschrijving in België.
Let altijd op de geldigheidsduur van het rijbewijs.

Rijbewijs uit een niet EG-land
Het rijbewijs moet omgeruild worden bij inschrijving in België.

Hoe aanvragen?

Volgende zaken dien je mee te brengen voor de omruiling van een rijbewijs uit een EG-land:

  • origineel vreemd rijbewijs
  • vertaling indien het rijbewijs is opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling dient te gebeuren door een beëdigde tolk).

Volgende zaken dien je mee te brengen voor de omruiling van een rijbewijs uit een
niet-EG-land:

  • origineel vreemd rijbewijs
  • vertaling door beëdigde tolk met stempel van de rechtbank.

Contact

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op:

  • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  • Belgische verkeerswetten
  • groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs vzw. (GOCA)