Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Vrije Tijd

De vrijetijdsbesteding van onze inwoners wordt steeds belangrijker. Het vergt dan ook een doelgerichte aanpak in het toekomstig gemeentelijk cultuur- en sportbeleid.

Samen met de jeugddienst geeft de jeugdraad vorm aan het gemeentelijk jeugdbeleid. Het jeugdbeleidsplan biedt hiervoor een stevige leidraad, ondermeer ook voor de toekenning van jeugdsubsidies aan de jeugdbewegingen.

Voor al je sportieve vragen kan je terecht bij de sportdienst die ondersteund wordt door de sportraad. De sportdienst keert ondermeer de sportsubsidies uit aan de sportclubs en het sportbeleidsplan wordt door de sportraad mee opgevolgd.