Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Geluidshinder

Geluidshinder of lawaai vermindert in grote mate de levenskwaliteit van mens en natuur. Het gaat om geluid dat door de mens als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren. Deze overlast kan aan de basis liggen van een aantal gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

Geluidhinder is zeer subjectief. Geluid of een geluidsniveau dat voor de ene persoon hinderlijk is, is dit niet noodzakelijk voor de andere. Het doet er niet toe of dat geluidsniveau onder of boven de wettelijk toegestane maximale waarde ligt.

Ook honden of andere dieren mogen geen hinder veroorzaken voor de buren door aanhoudend geschreeuw, gekrijs of een ander geluid.

Het gebruik van grasmaaimachines, houtzagen, hakselaars, bosmaaiers en andere machines die door een motor worden aangedreven, is verboden tussen 21u en 7u. Op wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke machines verboden. Dit is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.