Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Landbouwraad

wat?

De landbouwraad geeft vorm aan de inspraak van landbouwers bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en evaluatie van het gemeentelijk beleid met bijzondere aandacht voor het behoud van de streekidentiteit. Deze raad komt ad hoc samen.

samenstelling

Eric Geelen
Hans Hocks
Marc Roex
Freddy Debougnoux
Kevin Schyns
Daisy Renaerts
Huub Broers
Alicia Dodemont
Jean-Marie Geelen
Jean Levaux

statuten


contact

Judith Voets