Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Landbouwraad

wat?

De landbouwraad geeft vorm aan de inspraak van landbouwers bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en evaluatie van het gemeentelijk beleid met bijzondere aandacht voor het behoud van de streekidentiteit. Deze raad komt ad hoc samen.

samenstelling

statuten


contact

Judith Voets