Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Belastingen, Retributies & Subsidies

Belastingen
Een belasting is een heffing, eenzijdig opgelegd aan personen en firma's die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel.

Retributies
Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar je zelf hebt om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

Belastingen


Datum beslissingDatum publicatie

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing: aanslagjaren 2020-2025

2019-11-28

2019-12-13

Aanvullende belasting op de personenbelasting: aanslagjaren 2020-2025

2019-11-28

2019-12-13

Basisdienstenbelasting voor gezinnen 2014-2019

2013-12-03

2014-01-06

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en gelijkgestelde producten: aanslagjaar 20192018-12-202018-12-21

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de tweede verblijven: aanslagjaar 20192018-12-202018-12-21

Belasting op de tweede verblijven: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op het verwijderen van sluikstorten door de gemeente van 2013 tot en met 2018

2012-12-27

2013-02-25

Belastingreglement op het verblijf dienstjaar 2014-20192013-12-032013-12-16

Belasting op het verblijf: aanslagjaar 2020

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de bank- en financieringsinstellingen: aanslagjaar 20192018-12-202018-12-21

Belasting op de bank- en financieringsinstellingen: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de kampeerterreinen aanslagjaren 2014-2019: rechtzetting2015-04-302015-05-04

Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaar 2020

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de inname openbaar domein en openbare weg: 2016-20192015-09-172015-09-18

Belasting op de inname openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de masten en pylonen - 2013-2018

2013-02-20

2013-02-25

Belastingreglement op leegstaande woningen 2016-20192016-11-242016-11-28

Belastingreglement op leegstaande woningen: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen: aanslagjaren 2020-2025 - correctie2020-02-272020-03-12
Belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels 2014-20192013-12-032013-12-23

Belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belastingreglement op de georganiseerde massamanifestaties: aanslagjaren 2020-2025

2019-10-24

2019-11-14

Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen: aanslagjaren 2020-20212020-04-23
2019-09-26
2020-04-29
2019-10-03

Retributies


Datum beslissingDatum publicatie

(Retributie)Reglement genealogische opzoekingen - aanpassing

BIJLAGE reglement

2007-06-27 (2)
2007-03-29 (1)

2019-07-01 (2)
2013-02-25 (1)

Aanpassing huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen
Aanpassing politieverordening op begraafplaatsen

2016-06-30 (4)
2016-03-24 (3)
2013-12-03 (2)
2007-10-25 (1)

2016-07-06 (4)
2016-05 (3)
2014-01-06 (2)
2013-02-25 (1)

Borgreglement voor kleinere massamanifestaties

2007-07-26

2013-02-25

Retributiereglement voor de prestaties van de preventiedienst brandweerzone Oost-Limburg

2015-02-26 (3)
2014-03-27 (2)
2011-01-25 (1)

2015-03-10 (3)
2014-04-30 (2)
2013-02-25 (1)

Aanpassing retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken

2015-10-22 (2)
2013-12-03 (1)

2015-10-23 (2)
2014-01-06 (1)

Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken

2013-12-03 (1)

2014-01-06 (1)

Retributiereglement van het milieupark/huisvuil - aanpassing

2019-03-28

2019-04-02

Retributiereglement op de administratieve stukken Grondgebiedzaken

2017-05-18 (3)
2016-02-25 (2)
2013-12-03 (1)

2017-05-24 (3)
2016-02-29 (2)
2014-01-06 (1)

Reglement en retributie op de kermissen, frituren en kramen

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor de uitvoering van werken en diensten door de Technische Dienst

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor het uitlenen van nadarhekken

2014-03-27 (2)
2013-08-22 (1)

2014-03-28 (2)
2013-09-19 (1)

Retributiereglement voor houthakselen op privé-eigendom - aanpassing

2013-12-03

2014-01-06

Retributiereglement 'plaatsing van verkeersspiegels op openbaar domein'

2015-04-30

2015-05-18

Retributiereglement 'werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein'

2019-02-26 (3)
2016-03-24 (2)
2015-11-26 (1)

2019-02-28 (3)
2016-03-31 (2)
2016-02-11 (1)

Retributiereglement op het verhalen van kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen
2019-06-272019-07-01
Fluvius - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein2019-11-282019-12-17
Retributiereglement voornaamswijziging2020-01-232020-01-27
Retributiereglement op in beslag of in bewaring genomen goederenen wegtakelen van voertuigen2020-02-272020-03-05
Retributiereglement voor hout hakselen op privé-eigendom2020-02-272020-03-05
Tarievenreglement inzameling asbest aan huis2020-04-232020-04-29

Subsidies


Datum beslissingDatum publicatie

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen

2007-06-21

2013-02-25

Subsidiereglement voor het ophalen van zwerfvuil door verenigingen en scholen

2012-12-27

2013-02-25

Reglement aankooppremie: 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Toelage aan samenwerkingsverenigingen voor landbouwers

2011-12-27

2013-02-25

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen

2011-12-27

2013-02-25

Gemeentelijke subsidie voor logopedische onderzoeken aan de basisscholen in onze gemeente

2011-12-27

2013-02-25

Toelage aan instellingen waar Voerense mindervaliden verblijven

2011-12-27

2013-02-25

Subsidiereglement sport

2016-01-28 (2)
2013-12-30 (1)

2016-02-01 (2)
2014-02-03 (1)

Subsidiereglement jeugd 2014-2019

2014-12-30

2015-01-09