Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Belastingen, Retributies & Subsidies

Belastingen
Een belasting is een heffing, eenzijdig opgelegd aan personen en firma's die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel.

Retributies
Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar je zelf hebt om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

Belastingen

Datum beslissing

Datum publicatie

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing: aanslagjaren 2020-2025

2019-11-28

2019-12-13

Aanvullende belasting op de personenbelasting: aanslagjaren 2020-2025

2019-11-28

2019-12-13

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de tweede verblijven: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de bank- en financieringsinstellingen: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belastingreglement op leegstaande woningen: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belastingreglement op leegstaande woningen: aanslagjaren 2022-20252022-04-282022-05-25

Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen: aanslagjaren 2020-2025 - correctie

2020-02-27

2020-03-12

Belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels: aanslagjaren 2021-20252021-09-23

2020-12-17

2021-09-30

2020-12-29

Belasting op de inname openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-20252021-05-272021-06-02

Belastingreglement op de georganiseerde massamanifestaties: aanslagjaren 2020-2025

2019-10-24

2019-11-14

Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen: aanslagjaar 20232022-11-242022-11-29
Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen: aanslagjaar 20242023-12-212023-12-28
Belasting op het verblijf: aanslagjaar 20222021-05-272021-06-02
Belasting op het verblijf: aanslagjaren 2023-20252022-04-282022-05-03
Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaar 20222021-05-272021-06-02
Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaren 2023-20252022-04-282022-05-03

Retributies

Datum beslissing

Datum publicatie

(Retributie)Reglement genealogische opzoekingen - aanpassing

2024-04-25
2007-06-27 (2)
2007-03-29 (1)

2024-04-29
2019-07-01 (2)
2013-02-25 (1)

Huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen

Aanpassing politieverordening op begraafplaatsen

2022-05-25
2016-06-30 (4)
2016-03-24 (3)
2013-12-03 (2)
2007-10-25 (1)

2022-06-10
2016-07-06 (4)
2016-05 (3)
2014-01-06 (2)
2013-02-25 (1)

Borgreglement voor kleinere massamanifestaties

2007-07-26

2013-02-25

Retributiereglement voor de prestaties van de preventiedienst brandweerzone Oost-Limburg

2015-02-26 (3)
2014-03-27 (2)
2011-01-25 (1)

2015-03-10 (3)
2014-04-30 (2)
2013-02-25 (1)

Aanpassing retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken

2015-10-22 (2)
2013-12-03 (1)

2015-10-23 (2)
2014-01-06 (1)

Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken

2013-12-03 (1)

2014-01-06 (1)

Retributiereglement op de administratieve stukken Grondgebiedzaken

2021-01-28 (4)
2017-05-18 (3)

2021-02-09 (4)
2017-05-24 (3)

Reglement en retributie op de kermissen, frituren en kramen

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor de uitvoering van werken en diensten door de Technische Dienst

Tariefreglement voor de uitvoering van diensten en werken door de technische dienst, prijsherziening (vanaf 1 april 2024)

2012-12-27

2024-02-22

2013-02-25

2024-02-26

Retributiereglement 'plaatsing van verkeersspiegels op openbaar domein'

2015-04-30

2015-05-18

Retributiereglement op het verhalen van kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen

2019-06-27

2019-07-01

Fluvius - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

2019-11-28

2019-12-17

Retributiereglement voornaamswijziging

2020-01-23

2020-01-27

Retributiereglement op in beslag of in bewaring genomen goederen en wegtakelen van voertuigen

2020-02-27

2020-03-05

Retributiereglement voor hout hakselen op privé-eigendom

2020-02-27

2020-03-05

Tarievenreglement inzameling asbest aan huis

2022-11-24
2020-04-23

2022-11-29
2020-04-29

Retributiereglement voor de verkoop van lege zandzakjes2023-09-282023-10-04

Subsidies

Datum beslissing

Datum publicatie

Subsidiereglement voor het ophalen van zwerfvuil door verenigingen en scholen

2012-12-27

2013-02-25

Reglement aankooppremie: 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Toelage aan samenwerkingsverenigingen voor landbouwers

2011-12-27

2013-02-25

Gemeentelijke subsidie voor logopedische onderzoeken aan de basisscholen in onze gemeente

2011-12-27

2013-02-25

Toelage aan instellingen waar Voerense mindervaliden verblijven

2011-12-27

2013-02-25

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen2020-11-26
2011-12-27
2021-07-27
2013-02-25

Subsidiereglement sport

2020-11-26
2016-01-28
2013-12-30

2021-07-27
2016-02-01
2014-02-03

Subsidiereglement jeugd

2020-11-26
2014-12-30

2021-07-27
2015-01-09

Subsidiereglement voor duurzame investeringen aan verenigingslokalen2022-12-222022-12-27
Eenmalige energiecheque voor verenigingen die een infrastructuur beheren2022-12-222022-12-27
Subsidiereglement individuele beschermingsmaatregelen tegen
overstroming
2023-04-272023-05-04