Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Belastingen, Retributies & Subsidies

Belastingen
Een belasting is een heffing, eenzijdig opgelegd aan personen en firma's die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel.

Retributies
Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar je zelf hebt om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

Corona – gemeentelijke steunmaatregel voor de toeristische sector

Op 28 mei 2020 besloot de gemeenteraad dat volgende belastingen voor het aanslagjaar 2020 niet geïnd zullen worden:


Datum beslissing

Datum publicatie

Belasting op het verblijf: aanslagjaar 2020

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaar 2020

2019-12-19

2019-12-23

Deel B van onderstaand reglement zal pas in werking treden op 1 januari 2021 in plaats van 1 januari 2020:

Belasting op de inname openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025
2020-05-28
2020-06-03


Op 27 mei 2021 besloot de gemeenteraad dat deel B van onderstaand reglement pas in werking zal treden op 1 januari 2022:


Datum beslissing

Datum publicatie

Belasting op de inname openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-20252021-05-272021-06-02


Belastingen


Datum beslissing

Datum publicatie

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing: aanslagjaren 2020-2025

2019-11-28

2019-12-13

Aanvullende belasting op de personenbelasting: aanslagjaren 2020-2025

2019-11-28

2019-12-13

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de tweede verblijven: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belasting op de bank- en financieringsinstellingen: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belastingreglement op leegstaande woningen: aanslagjaren 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen: aanslagjaren 2020-2025 - correctie

2020-02-27

2020-03-12

Belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels: aanslagjaren 2021-20252021-09-23

2020-12-17

2021-09-30

2020-12-29

Belastingreglement op de georganiseerde massamanifestaties: aanslagjaren 2020-2025

2019-10-24

2019-11-14

Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen: aanslagjaar 2022

2021-12-23
2020-12-17
2020-08-27
2020-04-23
2019-09-26

2022-01-03
2020-12-29
2020-09-02
2020-04-29
2019-10-03

Belasting op het verblijf: aanslagjaar 2021

2020-08-272020-09-17
Belasting op het verblijf: aanslagjaar 20222021-05-272021-06-02
Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaar 2021
2020-08-272020-09-17
Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaar 20222021-05-272021-06-02

Retributies


Datum beslissing

Datum publicatie

(Retributie)Reglement genealogische opzoekingen - aanpassing

BIJLAGE reglement

2007-06-27 (2)
2007-03-29 (1)

2019-07-01 (2)
2013-02-25 (1)

Aanpassing huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen
Aanpassing politieverordening op begraafplaatsen

2016-06-30 (4)
2016-03-24 (3)
2013-12-03 (2)
2007-10-25 (1)

2016-07-06 (4)
2016-05 (3)
2014-01-06 (2)
2013-02-25 (1)

Borgreglement voor kleinere massamanifestaties

2007-07-26

2013-02-25

Retributiereglement voor de prestaties van de preventiedienst brandweerzone Oost-Limburg

2015-02-26 (3)
2014-03-27 (2)
2011-01-25 (1)

2015-03-10 (3)
2014-04-30 (2)
2013-02-25 (1)

Aanpassing retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken

2015-10-22 (2)
2013-12-03 (1)

2015-10-23 (2)
2014-01-06 (1)

Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken

2013-12-03 (1)

2014-01-06 (1)

Retributiereglement op de administratieve stukken Grondgebiedzaken

2021-01-28 (4)
2017-05-18 (3)

2021-02-09 (4)
2017-05-24 (3)

Reglement en retributie op de kermissen, frituren en kramen

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor de uitvoering van werken en diensten door de Technische Dienst

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor het uitlenen van nadarhekken

2014-03-27 (2)
2013-08-22 (1)

2014-03-28 (2)
2013-09-19 (1)

Retributiereglement 'plaatsing van verkeersspiegels op openbaar domein'

2015-04-30

2015-05-18

Retributiereglement op het verhalen van kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen

2019-06-27

2019-07-01

Fluvius - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

2019-11-28

2019-12-17

Retributiereglement voornaamswijziging

2020-01-23

2020-01-27

Retributiereglement op in beslag of in bewaring genomen goederenen wegtakelen van voertuigen

2020-02-27

2020-03-05

Retributiereglement voor hout hakselen op privé-eigendom

2020-02-27

2020-03-05

Tarievenreglement inzameling asbest aan huis

2020-04-23

2020-04-29

Subsidies


Datum beslissing

Datum publicatie

Subsidiereglement voor het ophalen van zwerfvuil door verenigingen en scholen

2012-12-27

2013-02-25

Reglement aankooppremie: 2020-2025

2019-12-19

2019-12-23

Toelage aan samenwerkingsverenigingen voor landbouwers

2011-12-27

2013-02-25

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen

2011-12-27

2013-02-25

Gemeentelijke subsidie voor logopedische onderzoeken aan de basisscholen in onze gemeente

2011-12-27

2013-02-25

Toelage aan instellingen waar Voerense mindervaliden verblijven

2011-12-27

2013-02-25

Subsidiereglement sport

2020-11-26
2016-01-28 (2)
2013-12-30 (1)

2021-27-07 (3)
2016-02-01 (2)
2014-02-03 (1)

Subsidiereglement jeugd 2014-2019

2014-12-30

2015-01-09