Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Elektronische vreemdelingenkaart

Wat?

Vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel buitenlanders van binnen de Europese Unie als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot alle toepassingen van e-governement en kunnen ook zij identificatiedocumenten elektronisch ondertekenen.

Wie?

Buitenlanders van binnen de Europese Unie en niet-EU-burgers.

Hoe aanvragen?

Je wordt persoonlijk uitgenodigd.

Wens je sneller een elektronische vreemdelingenkaart te bezitten, dan hoef je niet te wachten op de uitnodiging. Je kan spontaan een aanvraag doen aan het loket van de dienst bevolking.

Wat meebrengen?

  • verblijfsvergunning
  • een duidelijke pasfoto met witte achtergrond indien jonger dan 2 jaar. Indien ouder dan 2 jaar, worden gratis digitale pasfoto's op de gemeente gemaakt.

afmetingen van de foto: 35x45mm
hoogte van het hoofd: minimum 25mm
het aangezicht moet onbedekt zijn


Het is nodig persoonlijk naar het loket te komen om je handtekening op het basisdocument te plaatsen.

Hoeveel kost het?

Elektronische vreemdelingenkaart:
+2 euro op prijs FOD
+5 euro op prijs FOD bij verlies, diefstal, vernieuwing op eigen verzoek
+10 euro in geval van vervallen van een nieuw aangevraagde kaart door te late afhaling op gemeentehuis

Voor de actuele prijs: zie "Prijzen ID-bewijzen"

Belangrijke opmerkingen

  • De aanvraag van de verblijfskaart voor onderdanen van de Europese Unie gebeurt op vrijwillige basis. Daarom vragen we elke burger de geldigheidsdatum op de verblijfskaart zelf regelmatig na te kijken en tijdig een nieuwe kaart aan te vragen. De burger krijgt hiervoor geen herinnering van de gemeente. Een verblijfskaart die langer dan 3 maanden vervallen is, kan immers niet ambtshalve verlengd worden. De belanghebbende zal hiervoor heel wat documenten en bewijzen ter staving van de aanvraag moeten voorleggen, waarna de Dienst Vreemdelingen Zaken zal beslissen over de verlenging.
  • Naast de verblijfskaart, moet elke burger van vreemde afkomst, de nationale identiteitskaart of een geldig paspoort van het land van herkomst kunnen voorleggen aan de autoriteiten.

Contact