Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Naamsverandering

Wat?

Om uiteenlopende redenen wenst men soms zijn naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat één van beide belachelijk klinkt, of dat de combinatie van naam en voornaam belachelijk klinkt.
Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodigé; de verandering van een voornaam of de voornamen vergt een Ministerieel Besluit.
Deze vorm van naamsverandering mag niet verward worden met de naamsverandering als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).

Wie?

Iedereen

Waar kan je terecht?

Alle aanvragen moeten gericht worden aan het
Ministerie van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Wat moet je meesturen?

 • een aanvraag tot naams- of voornaamsverandering in de vorm van een gewone
 • brief
 • een afschrift van de geboorteakte
 • een nationaliteitsbewijs
 • een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters
 • een kopie van de documenten die de reden(en) voor de gewenste wijziging
 • bevestigen
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag

Wat zijn de stappen?

 1. De aanvraag, gericht aan het Ministerie van Justitie, moet volgende elementen bevatten:
  • de naam of voornaam die en wenst te dragen,
  • de reden(en) waarom men zijn naam of voornaam wil wijzigen,
  • de verbintenis de toepasselijke registratierechten te betalen.
 2. Er zal gevraagd worden een voorschot op het registratierecht te betalen
 3. Er wordt een enquête gevoerd rond de aangegeven beweegredenen.
 4. Wanneer het Koninklijk of Ministerieel Besluit gegeven is krijgt men daarvan een uitgifte, en moet het saldo van het registratierecht betaald worden.
 5. Binnen een termijn van 60 dagen na betaling van het saldo van het registratierecht moet de uitgifte van het besluit overhandigd worden aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.
 6. Binnen 15 dagen na ontvangst van de uitgifte schrijft de ambtenaar ze over in de registers van de burgerlijke stand, en maakt er melding van in de rand van de geboorteakte.
 7. De dienst burgerzaken behartigt de aflevering van een nieuwe identiteitskaart.