Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Mobiliteitsplan

Wat?

Het mobiliteitsplan van onze gemeente werd door de gemeenteraad en de hogere overheden goedgekeurd. Tijdens de volgende jaren gaan we proberen problemen op te lossen en het verkeer wat meer te structureren.

Onderdelen

openbaar vervoer
Met de Lijn werd al overeengekomen dat de basismobiliteit in elke deelgemeente gegarandeerd wordt met een frequentie van één bus per uur in de week en om de twee uren tijdens het weekend. De busverbinding loop via het station van Visé over Riemst naar Tongeren. De gemeente zal elk jaar inspanningen doen om de nodige accommodaties uit te breiden of goed te onderhouden.

parkeergelegenheid
In enkele deelgemeenten is er sprake van zware parkeeroverlast. Die gaan we aanpakken door randparkings aan te leggen. De plannen voor ‘s-Gravenvoeren lopen en voor Teuven worden ook opties onderzocht. Daarna volgen ook de andere deelgemeenten.

fietsverkeer
Om het fiets- en autoverkeer zoveel mogelijk te scheiden opteren we – met zware toelagen van de provincie, het Vlaamse Gewest en Europa – voor de aanleg van fietspaden en routes.

veiligheid dorpskernen
Bij het inrijden van dorpskernen zullen verkeersremmende maatregelen worden genomen.

Het zware verkeer tussen West- en Oost-Voeren zal vanaf Moelingen geadviseerd worden om de Gewestwegen te gebruiken. Het is niet alleen sneller, maar ook veiliger. Het is pure logica dat je sneller in bijvoorbeeld Remersdaal bent als je de grotere wegen (“kamstructuur”) aan de rand van Voeren gebruikt dan door onze dorpen te moeten klieven.

Enkele kruispunten worden extra beveiligd. Waar ze ook Gewestwegen kruisen zal dit in overleg met het Gewest gebeuren.

Wegmarkeringen en verkeersborden worden tijdens de volgende maanden en jaren grondig verbeterd.

Voeren zal op het hele grondgebied opteren voor een maximale snelheid van 70 km. Waar nodig wordt die door aanduidingen verlaagd naar 50 (in dorpskernen). Aan de scholen en op het Kerkplein van Moelingen en ‘s-Gravenvoeren is het zelfs 30 geworden.

Meer info

Je kan het mobiliteitsplan inlezen bij de milieudienst.