Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Aannemer

Aanstelling

Indien je huis gebouwd wordt onder leiding van een architect, kan je hem/haar de zorg overlaten voor het zoeken van en de samenwerking met de geschikte aannemers.
Indien je zelf aan een aannemer of bouwpromotor de opdracht geeft om een huis te laten bouwen, overweeg dan eerst goed of je kiest voor een persoon of voor een vennootschap, of je één aannemer of meerdere kiest, enzovoort.

Wie mag onbetaald helpen aan de woning?

Normaal gezien mag je zelf altijd werken voor eigen rekening uitvoeren, behalve als je werkloos bent.
In dat geval moet je de VDAB om inlichtingen vragen vooraleer je met de bouwwerken begint.
VDAB – algemeen contactpunt
Keizerslaan 11
1000 Brussel


Familieleden tot en met de vierde graad mogen de mouwen opstropen. Zij mogen echter niet uitkeringsgerechtigd zijn en mogen geen uitkering genieten van het ziekenfonds.

Vrienden kunnen niet ingezet worden bij de bouw van een woning. Ook niet wanneer ze gratis komen werken.

Inname van het openbaar domein tijdens de bouwwerken

Tijdens de bouwwerken kan het noodzakelijk zijn dat de aannemer gebruik maakt van het openbaar domein (wegdek, bermen). Hiervoor moet men voorafgaandelijk schriftelijk toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer info: