Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Lokaal overleg kinderopvang Voeren

Wat?

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad.
De raad geeft advies aan het lokaal bestuur (de gemeente, het OCMW) over kinderopvang.
Het lokaal bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang. Dit wordt vastgelegd in een beleidsplan kinderopvang, dat deelt uitmaakt van het lokaal sociaal beleid en wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het lokaal bestuur heeft ook de opdracht om te informeren over de opvangmogelijkheden binnen de gemeente.
Het lokaal bestuur kan voor de uitbouw van lokale opvangvoorzieningen advies geven aan Kind en Gezin.

Contact

Beleidsverantwoordelijke
Carla Verlinden
Sint-Martenstraat 10
3790 Voeren

Consulent lokaal beleid kinderopvang
Ilse Coemans
H. Van Veldekesingel 150
3500 Hasselt