Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

NIEUWS

werken aquafin - algemene update (26/11)

werken aquafin

GrijzegraafDe toplaag in asfalt van stoepen en rijbaan werd aangelegd eind vorige maand. Enkel nog ...

(Gemeentelijk) RUP Bedrijventerrein Schophem

RUP Schophem

De gemeente Voeren deelt mee dat er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld wordt voor het bedrijf ...

werken aquafin - mobiliteit

Aquafin: omleiding N608

Op 12 augustus 2019 werden de rioleringswerken in Bovendorp-Dr.J.Goffinstraat-Schietekamer aangevat en werd de weg ...

Aankondiging openbaar onderzoek betreffende onteigening voor het algemeen nut

Aquafin

Aankondiging openbaar onderzoek betreffende onteigening voor het algemeen nut van onroerende goederen gelegen te ...

VERLENGD! tentoonstelling: Nieuw leven voor elektrische torens ?

IMG 20191122 092551

Vanwege de grote belangstelling van de bezoekers en de studenten van de school, heeft de gemeente beslist om de ...

Kunst in de bib

Kunst in de bib_Beijers

Enige tijd geleden zijn Kunstpodium Voeren en de bibliotheek gestart met het project “Kunst in de bib”. Dit is een ...

Welk Limburg wil jij?

Welk Limburg wil jij?

Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

Het ...

Hou Voeren mazelenvrij!

Eerstelijnszone zuidoost limburg

Zowel in Vlaanderen als in Europa zijn mazelen terug in opmars!

Om haar inwoners te beschermen organiseert de ...