Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Melding

Melding


Wil je een melding doorgeven? Vul dan het formulier in en wij zoeken uit welke dienst jouw vragen of meldingen het beste kan beantwoorden. Opgelet! Anonieme meldingen worden niet behandeld.

Bij dringende gevallen is het aangeraden om telefonisch contact op te nemen op het nummer 04 381 99 40.

Opgelet! Defecte straatverlichting wordt niet behandeld door de gemeentelijke diensten. Hiervoor maak je een rechtstreekse melding bij netbeheerder Fluvius.

Meldingsformulier


* verplichte velden


Contactgegevens


Locatie


Melding

Klachtenbehandeling

De gemeente doet haar best om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren. We streven naar een klantvriendelijke en vlotte behandeling van al je aanvragen en dossiers.

Als we hier toch niet in zouden slagen en je bent ontevreden over onze dienstverlening, dan kan je gebruik maken van onze procedure voor klachtenbehandeling.
De gemeenteraad heeft op 1 maart 2012 vastgelegd wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure daarbij wordt gevolgd.

Je kan als burger tegen besluiten genomen door het lokaal bestuur klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.
Meer informatie over het indienen van een klacht is terug te vinden via de website https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.