Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Gemeentelijke Commissie Voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

wat?

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, wordt op gemeentelijk niveau belast met allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid en op het vlak van erfgoed. Ze geeft advies over de ontwerpen van gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen of over vraagstukken van ruimtelijke ordening en erfgoed in de gemeente waarvoor zij door de raad of het college om advies gevraagd worden. Op eigen initiatief kan de commissie adviseren, opmerkingen maken of voorstellen doen.

De erfgoedraad (VOER) vormt een onderdeel van de GECORO.

samenstelling

statuten


contact

Roland Vanmuysen