Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

KMO terrein Weersterveld

De gemeente Voeren en de POM Limburg realiseren met de steun van de Vlaamse Overheid een kleinschalig bedrijventerrein “Weersterveld” langs de Weersterweg te ‘s-Gravenvoeren.

Met de ontwikkeling van dit bedrijventerrein, wordt invulling gegeven aan een jarenlange behoefte van meerdere zelfstandigen en lokale ondernemers. Voor de invulling van deze KMO-zone wordt voorrang gegeven aan de Voerense ondernemer. Het is dan enerzijds mogelijk om zich als ondernemer te vestigen op een locatie die zich daartoe leent. Anderzijds wil de gemeente met de ontwikkeling van de KMO-zone bestaande maar ook jonge, startende ondernemingen de ruimte geven om een bedrijf op een professionele manier uit te bouwen. De uiteindelijke bedoeling is om op een eigen, beperkte en kleinschalige wijze de lokale economie en werkgelegenheid te ondersteunen.

De ontwikkeling van de KMO-zone op de Weersterweg komt in een volgende fase.

2 003


Enkele weetjes over het project


  • De naam “Weersterveld” is afkomstig van een toponiem op oude kadasterkaarten.
  • Er zal in totaal ongeveer 1,70 Ha verkoopbare oppervlakte aan bedrijventerrein beschikbaar zijn, te verdelen in diverse percelen van verschillende afmetingen. De rest van de oppervlakte is nodig voor de aanleg van wegenis, parkeerplaatsen en bufferstroken.
  • De voorkeur wordt gegeven aan Voerense bedrijven, en dan nog in de eerste plaats aan bedrijven die nu zonevreemd gelegen zijn. Zonevreemd wil zeggen dat het bedrijf met zijn infrastructuur momenteel niet in het woongebied met landelijk karakter of een industrie- of KMO-zone gelegen is.
  • Er zal veel aandacht gaan naar het duurzame, energiezuinige en milieuvriendelijke van het project. Zo wordt bv. een deel van de bufferstroken gebruikt voor de infiltratie van het regenwater van de daken van de diverse gebouwen, en krijgen de bedrijven de kans om groepsaankopen te doen voor energie.
  • Een bedrijf kan zich op twee manieren vestigen op het terrein:
    • ofwel door grond te kopen en zelf een bedrijfsgebouw op te richten
    • ofwel door zich te vestigen in een “unit” in een gemeenschappelijk gebouw, dat is een casco-afgewerkt gebouw met een reeks individuele “units” van ongeveer 250-300m2. Deze laatste mogelijkheid is vooral geschikt voor zelfstandige onderaannemers in de bouw: vloerders, stukadoors, elektriciens, enz.


Nuttige documenten


Nuttige links


Contact