Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Wegen en Verkeer: adviezen en vergunningen

Om de burger snel informatie te bezorgen, heeft de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) een webpagina gecreëerd waar je als burger of ontwerper ook informatie kan verkrijgen over percelen of aanvragen gelegen langs gewestwegen.

Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met Google Chrome.

Wat kan je aanvragen via het webportaal?

  • AWV levert vergunningen af voor het gebruik van of aanpassingen aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Die kan je via dat portaal aanvragen.
  • AWV is een adviesinstantie bij het afleveren van een omgevingsvergunning. Zij adviseren over mobiliteit, bouw- en rooilijn, toegangen, publiciteit, de bouwvrije strook langs autosnelwegen ... Bij dat preadvies houden we rekening met de toekomstvisie op een gewest- of autosnelweg, lopende projecten of projecten in studiefase. Plan je de aanvraag van een omgevingsvergunning langs een gewestweg, autosnelweg of in een reservatiestrook? Dan kan je hen zeker om préadvies vragen.
  • Inlichtingen over de bouw- en rooilijn.