Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Kleine landschapselementen

Samen werken aan het landschap: doe jij mee?  

In de winter van 2020 plantte het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in de vallei van de Gulp in Voeren ruim 2,5km hagen, 1ha houtkant, ca. 240 hoogstamfruitbomen en 55 streekeigen loofbomen aan bij landbouwers.

Deze kleine landschapselementen (KLE) dragen bij aan de identiteit van de Voerstreek. Ze vormen onmisbare stapstenen voor dieren en maken het landschap mooier, afwisselender én klimaatbestendig. Daarom willen we inwoners stimuleren kleine landschapselementen aan te planten/aan te leggen, te behouden en te onderhouden. Eigenaars kunnen hierbij rekenen op deskundig advies van het landschapsloket van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en financiële ondersteuning van de gemeente en de provincie Limburg. 

Via de projectwerking van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren bieden we graag hulp aan bij het inrichten en onderhouden van het landschap. We hebben een landschapsteam ter beschikking dat voor bepaalde werken ingezet kan worden. Elke vraag zal individueel bekeken en behandeld worden. Als eigenaar betaal je een kleine bijdrage, de rest van de kosten worden door de lopende projecten gedragen. Algemeen komen vragen met een landschappelijke en/of ecologische meerwaarde in het buitengebied in aanmerking voor ondersteuning. Tuinonderhoud hoort hier niet bij!


Sinds 2021 bieden we ook de mogelijkheid aan om snoeihout van hoogstamfruitbomen te komen verhakselen. Dit zal georganiseerd worden via een gezamenlijk moment waarop snoeihout verwerkt wordt.

Om te kijken of jouw voorstel in aanmerking komt, maak je best een afspraak met het regionaal landschap.

Heb je interesse? Vragen of ideeën? Neem dan contact op met het landschapsloket: info@rlhv.be of 011/313898. Vragen worden tijdens de zomerperiode behandeld, voor 1 september. De winterperiode is voorbehouden voor de uitvoer van de projecten (plant- en knotseizoen).

AANPLANT/AANLEG
Hagen of heggen
 • Minimumlengte: 25 meter
Houtkanten
 • Minimumoppervlakte: 75 m²
 • Breedte: minstens 3 meter met een maximum van 10 meter

Voor hagen, heggen en houtkanten moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: eenstijlige of tweestijlige meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, lijsterbes, vlier, Gelderse roos, boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, wilde liguster, sporkehout.

Loofbomen en knotbomen
 • Minimum aantal: 5 bomen 
 • Plantafstand: minimaal 5 m 

Voor loofbomen en knotbomen moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: zomereik, es, linde, tamme kastanje, okkernoot, zwarte els, veldesdoorn, haagbeuk, wilg, lijsterbes. Voor knotbomen: zomereik, es, zwarte els, haagbeuk, wilg.

Hoogstamfruitbomen en vormsnoei
 • Minimum aantal: 5 bomen
 • De eerste 5 jaar is een vormsnoei verplicht
Poelen
 • Grootte: tussen 50 m² en 150 m² wateroppervlak
 • Poelen groter dan 100 m² mogen enkel gegraven worden mits het verkrijgen van een (omgevings)vergunning.


ONDERHOUD

 • Het terugsnoeien van een verwaarloosde haag (eenmalig, achterstallig onderhoud)
 • Het snoeien van hoogstamfruitbomen die al lang niet meer gesnoeid zijn
 • Het knotten van knotbomen waarvan de takken te dik worden en dreigen uit te scheuren (oude knotbomen)
 • Het verjongen of terugzetten van een houtkant
 • Het ruimen van een dichtgegroeide of verlande poel.

Opmerking: werken die niet worden uitgevoerd zijn: 

 • Werken in een tuin
 • Aanplantingen van minder dan 25 m of 5 bomen, tenzij dit kadert in een groter geheel 
 • Regulier onderhoud, met uitzondering van hoogstamfruitbomen
 • Plaatsen van omheiningen
 • Werken in bossen
 • Opgelegde aanplantingen in het kader van een vergunningsaanvraag, tenzij het gaat om het herstel van een hoogstamboomgaard
 • Indien voor hetzelfde landschapselement subsidies vanuit andere overheden bekomen kunnen worden, bvb. beheerovereenkomsten, agroforestry, erfgoedpremie, natuurbeheerplan, VLIF-steun,… kan men niet voor dit project in aanmerking komen. RLHV kan uiteraard wel hierover adviseren