Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Afval

Afval

In de gemeente is er een gescheiden ophaling. Dat betekent dus dat wij ons afval moeten sorteren. Men kan ook met zijn afval terecht in het milieupark.

Een van de mogelijkheden om afval te verminderen is het plaatsen van een compostvat, een compostbak of een wormenbak. Deze kan je bestellen via de gemeente.

Daarnaast is het ook nuttig stil te staan bij andere mogelijkheden om afval te voorkomen.

Wat er met het afval gebeurt, is terug te vinden in de afvalwijzer.

Selectief slopen

Verbouwplannen? Sloop selectief! Zoals je natuurlijk ook al je ander afval naar het milieupark brengt!

Je wilt een bestaande woning renoveren of slopen?

In principe mag iedereen een gebouw slopen. Je bent verplicht het gevaarlijke afval gescheiden te houden van het andere afval. Dit afval mag enkel worden afgevoerd door een erkende overbrenger voor gevaarlijk afval.

Je hebt een bouwvergunning nodig voor het slopen of het (grondig) renoveren van een woning. In de toekomst zal de bouwheer een selectief sloopbestek moeten voegen bij de bouwaanvraag.

Selectief slopen is het afzonderlijk demonteren, het tijdelijk opslaan en/of het verder uitsorteren op de werf zelf van bepaalde stromen. Dit zijn stromen die gerecupereerd kunnen worden, die de recuperatie van andere stromen in het gedrang kunnen brengen en/of stromen die schadelijk kunnen zijn voor mens en/of milieu.

Buiten het gevaarlijke afval zijn er momenteel nog geen verplichtingen rond selectief slopen. Toch geniet selectief slopen de voorkeur. Selectief slopen brengt soms praktische problemen met zich mee: een hogere prijs (dit is niet steeds het geval) of een plaatsgebrek op de werf om afzonderlijke containers te plaatsen.

Selectief slopen kan je in de praktijk als volgt aanpakken: laat het aanwezige asbest verwijderen door een erkende firma. Sorteer dan volgende fracties uit in afzonderlijke containers: de steenfractie, het gevaarlijk afval (batterijen, gasontladingslampen, olie, vetten, verfrestanten, oplosmiddelen, inkten) en de overige fracties.
In de wegwijsbrochure over het milieupark vind je informatie over alle fracties die op het milieupark afzonderlijk ingezameld worden zoals o.a. metaal en hout.

Verwijder elke fractie op de wettelijke wijze. Gevaarlijke afvalstoffen mogen enkel van de werf afgevoerd worden door een erkende overbrenger voor gevaarlijk afval.