Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Duurzaamheid

Een duurzaam beleid is een beleid dat tegemoet komt aan de noden van de huidige generatie zonder deze van de toekomstige generatie in het gedrang te brengen.

De gemeente heeft een actieplan opgesteld voor volgende thema's:

  • het gebruik van duurzame grondstoffen
  • het beperken van het gebruik van bestrijdingsmiddelen

Dit actieplan voorziet maatregelen op 3 fronten:

  • de gemeente geeft als overheid het voorbeeld
  • initiatieven worden genomen naar verschillende doelgroepen: scholen, handelaars, verenigingen, gezinnen, …
  • overleg en sensibilisering.