Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Overlijden

Wat?

Een overlijden moet altijd binnen de 48 uur aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Door wie?

Meestal wordt de aangifte gedaan door de begrafenisondernemer, aangesteld door de familie.

Contact

Vereiste documenten?

  • overlijdensattest afgeleverd door de geneesheer die het overlijden vaststelde
  • de identiteitskaart en eventueel het rijbewijs van de overledene
  • eventueel het huwelijksboekje van de overledene

Als de overledene niet in eigen gemeente gestorven is zijn enkele papieren meer nodig:

  • een verklaring van het bestuur van de woonplaats over het al dan niet bestaan van een laatste wilsbeschikking
  • een doktersattest waarbij een geneesheer verklaart dat het stoffelijk overschot zonder gevaar voor de openbare gezondheid mag overgebracht worden naar het grondgebied van de gemeente waar de begrafenis zal plaats hebben
  • een toelating tot begraven in de gemeente waar de teraardebestelling zal plaats vinden

Locaties van de begraafplaatsen

Moelingen: Kerkplein - aan de kerk
's Gravenvoeren: Kerkhofstraat
Sint-Martens-Voeren: Einde
Sint-Pieters-Voeren: Sint-Pieterstraat - aan de kerk
Teuven: Teuven-Dorp - aan de kerk
Remersdaal: Remersdaal-Dorp

Hoeveel kost het mij?

Kijk op https://www.voeren.be/bestuur-...

Meer info

afschrift akte van overlijden
afschrift akte van overlijden in buitenland
uittreksel akte van overlijden
afschrift akte van overname overlijden