Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Beschutte werkplaats

Wat?

Maatwerkplaatsen zijn in de eerste plaats een tewerkstellingsplaats voor alle werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normaal economische circuit terecht kunnen. Hierbij vormen personen met een handicap de prioritaire doelgroep, met specifieke aandacht voor de zwakke werknemers. Het uiteindelijk doel van de maatwerkplaatsen, is de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap met het oog op een verbeterde integratie in de maatschappij. De arbeid staat dus centraal.

Wie?

alle werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normaal economische circuit terecht kunnen

Waar?

Via deze website krijg je een overzicht van alle Vlaamse Maatwerkplaatsen.

Contact

Groep Maatwerk
Goossensvest 34
3300 Tienen
tel. 016/82 76 40
e-mail: info@groepmaatwerk.be