Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Water-Land-Schap Voerstreek

Naar een klimaatrobuust landschap

In Voeren zorgen extreme weersomstandigheden regelmatig voor problemen zoals overstromingen en modderstromen, mede door het uitgesproken reliëf en de snelstromende beken. Hitte en droogte zetten zowel inwoners, landbouwers als de natuur onder druk. Dorpen lopen onder water, boeren kampen met minder opbrengsten en kwetsbare soorten staan onder druk.

Water-Land-Schap Voerstreek wil het landschap beter wapenen tegen de grillen van het veranderend klimaat. We zetten in op tal van acties om de sponswerking van het landschap (=het vermogen om water op te nemen) te verbeteren, bodemerosie tegen te gaan, het overstromingsrisico te verminderen door waterbuffering, de waterkwaliteit van de waterlopen te verbeteren en de kwetsbare natuur te versterken. Een forse ambitie die vanuit een brede gebiedscoalitie en in nauwe samenwerking met andere terreinbeherende organisaties (zoals natuurpunt), private landgebruikers en streekbewoners concreet vorm zal krijgen. Want iedereen kan zijn steentje bijdragen.

Hoe?

Het project maakt gebruik van een valleibrede aanpak - van plateau tot dal en van bron tot monding - , en houdt rekening met alle functies en gebruikers van het landschap: landbouw, natuur, wonen, recreatie… . We kiezen daarbij zoveel mogelijk voor natuurlijke oplossingen (aanplant kleine landschapselementen, realiseren van infiltratiepoelen, erosiewerende maatregelen, verbeteren van de bodemstructuur door compost of houtsnippers, opruimen drainages etc…). De onderstaande figuur en het animatiefilmpje tonen de filosofie van onze aanpak:

Doorsnede landschap

Basisprincipes “Valleien in balans”: https://youtu.be/U78F5ZsRT18?feature=shared

Wat wil jij doen voor een weerbaarder en klimaatrobuust landschap? Kijk in de brochure aan welke acties jij kunt bijdragen. Wij geven je graag advies en helpen bij de realisatie ervan!

Kijk voor meer info over het project op: http://www.rlhv.be/water-land-schap-voerstreek


Contactpersoon 'Water-Land-Schap Voerstreek'

Christel Cornelissen
coördinator gebiedsgerichte werking Voeren
christel.cornelissen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 26 50 82 - 0472 78 46 00

Logos water land schap