Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Stedenbouwkundig attest

Wat?

Heb je reeds concrete bouwplannen maar wil je weten of deze wel gerealiseerd kunnen worden?
Wil je weten welk gebouw je zal mogen optrekken, hoe hoog het mag zijn en welke dakvorm je mag kiezen?
Wil je weten op welke oppervlakte je mag bouwen?

Dan vraag je best een stedenbouwkundig attest aan.

Het voordeel van deze procedure bestaat erin dat voor dergelijke aanvraag geen volledig uitgewerkt bouwplan moet worden opgemaakt. Noteer wel dat er voor een aanvraag van een stedenbouwkundig attest, een voorstel van bebouwing moet worden ingediend. De plannen kunnen echter beperkt worden tot eenvoudige schetsen, die de voorgestelde inplanting weergeven en het beoogde bouwvolume. Dit betekent dat je al een bepaald idee moet hebben van je bouwprogramma en van de vorm en afmetingen die je aan het gebouw wenst te geven. Je hoeft hiervoor geen architect te raadplegen.

Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd op basis van een plan. Het geeft aan of het ingediende project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het attest is 6 maanden geldig.

Let op! Een gunstig stedenbouwkundig attest is geen bouwvergunning. Je mag dus niet op basis van dit attest je werken starten.

Hoe aanvragen?

Op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente kan je de nodige aanvraagformulieren verkrijgen.

Je kan deze ook hier downloaden.

 • Een volledig dossier bestaat uit de volgende stukken:
 • Een aanvraagformulier
 • Eigendomsattest
 • een inplantingsplan op een schaal van 1/500, 1/1000 of 1/1250, met vermelding van de huidige toestand van het goed, met name:
  • het goed en de belangrijkste afmetingen ervan
  • de noordpijl
  • de breedte, de naam en de rechtstoestand (gewestweg, gemeenteweg, ...) van de aanpalende wegen
 • plannen van de bebouwing op schaal 1/200.

Wat kost het?

De aanvraag van een stedenbouwkundig attest kost 50 EURO.