Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Elektriciteit, 24/24 ,7/7

En wat als het eens NIET zo is?

We staan er niet meer bij stil: we hebben steeds elektriciteit ter beschikking en vinden dit totaal normaal.
We zijn er de laatste decennia ook helemaal afhankelijk van geworden.
Stroomonderbrekingen zijn gelukkig vrij uitzonderlijk en als het dan toch gebeurt, staan we er verbouwereerd bij: geen verlichting, geen TV, geen wasmachine, geen computer, zelfs ook onderbreking van de centrale verwarming…

Maar heb je al eens gedacht dat voor die nobele energievorm, een permanente fysieke verbinding nodig is vanaf de opwekkingsplaats, over honderden kilometers, tot aan het verbruikend toestel?
De geringste faling hierin, en het is gedaan met de pret. Boze telefoontjes volgen gauw, tenminste als de telefonie ook niet gevat is door de storing!

Gelukkig hebben onze netbeheerders al veel voorzorgen genomen en hebben gezorgd voor een vermaasd net dat zorgt voor meerdere aanvoermogelijkheden, zodat ze bij storing de zaak gauw terug voor mekaar krijgen en dat je soms bijna niet meer merkt dat er een of andere lijn uitgevallen is.

Maar toch kan het voorkomen dat het al eens langer duurt tot de stroomtoevoer hersteld wordt. Als je hierdoor tijdelijk geen wasmachine kan laten draaien, dan valt het nog mee. Anders wordt het als er economische schade zou ontstaan, of zoals in ziekenhuizen, ter voeding van direct levensnoodzakelijke apparatuur, …

Aangezien de netbeheerders maar in beperkte mate verantwoordelijk kunnen gesteld worden en dan nog maar volgens de duur van de onderbreking, is het raadzaam dat ieder voor zich uitmaakt welke voorzorgen nodig zijn.
Dit kan gaan door vooraf even te bedenken wat de gevolgen kunnen zijn van een onderbreking en de duur ervan. Zo nodig dient men zich dan een stroomgenerator ofwel een UPS aan te schaffen.
Heb je meer en langer stroom nodig bij een onderbreking, kies dan voor een noodgenerator. Desgewenst kan men deze zodanig uitrusten, dat die automatisch opstart bij een onderbreking van enkele seconden.
Een UPS is nuttig als de stroom onder geen voorwaarde onderbroken mag worden, zoals bvb. voor het voeden van computers. Dit type noodvoedingen kan doorgaans maar korte tijd de stroomvoorziening overnemen, maar voldoende om ordentelijk zijn computerwerk veilig te stellen, of ter overbrugging van de tijd tot de opstart van een noodgenerator.

Zat je meer dan vier uur zonder elektriciteit als gevolg van een niet-geplande onderbreking met technische oorzaak? Dan kan je aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding. Je kan hiervoor terecht op de website van Fluvius. Je kan deze vergoeding snel en makkelijk aanvragen.

Voor storingen elektriciteit: