Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Toelage gratis huisvuilzakken

Wat?

Toelage van gratis huisvuilzakken aan stomapatiënten, incontinenten en personen die aan thuisdialyse doen.

Wat krijg je?

Stomapatiënten, incontinenten en personen die aan thuisdialyse doen, krijgen 2 gratis rollen huisvuilzakken van 44 liter per jaar.

Hoe kan ik deze toelage verkrijgen?

Bij inlevering van een attest dat afgeleverd wordt door de dokter of het ziekenfonds en geldig is vanaf 1 januari van het betreffende jaar.
Vraag meer info bij het onthaal.