Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Lokaal overleg kinderopvang

wat?

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad.
De raad geeft advies aan het lokaal bestuur (de gemeente, het OCMW) over kinderopvang.
Het lokaal bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang.
Dit wordt vastgelegd in een beleidsplan kinderopvang, dat deelt uitmaakt van het lokaal sociaal beleid en wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Het lokaal bestuur heeft ook de opdracht om te informeren over de opvangmogelijkheden binnen de gemeente.
Het lokaal bestuur kan voor de uitbouw van lokale opvangvoorzieningen advies geven aan Kind en Gezin.

samenstelling

Marieke Bockx
Bart Lacroix
René Reggers
Vicky Keibeck (vervanger Sandy Hermans)
Josine Jackers
Marie-Josée Cloosen
Rebecca Duysens
Laura Haenen
Lianne Kleynen
Vicky Pinckers
Ellen Hoefnagels (vervanger Mireille Doguet)
Alicia Dodemont

statuten


contact

Ann Cooreman