Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Landschapsfonds Voerstreek

OPROEP!

Landschapsfonds Voerstreek! Geniet ervan, geef erom!

In actie voor het behoud van ons landschap en de leefbaarheid in de Voerense dorpen

Ben jij een enthousiaste toeristische ondernemer of trotse inwoner van Voeren en wil jij je handen uit de mouwen steken voor het karakteristieke Voerense landschap? Heb jij een project in gedachte dat kan bijdragen aan de bijzondere flora en fauna, aan cultuur en erfgoed of aan de lokale landbouw en streekproducten? Dan kan jij misschien wel met middelen uit het Landschapsfonds Voerstreek jouw initiatief uitwerken.

Hoe werkt het Landschapsfonds Voerstreek?

Een mooi landschap, bijzondere natuur en leefbare dorpen zijn geen vanzelfsprekendheid. Het is het resultaat van noeste inspanningen van landbouwers, landeigenaren en andere inwoners, van natuurverenigingen en tal van andere organisaties. En zij verdienen een steuntje in de rug. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Toerisme Voerstreek en de gemeente Voeren hebben daarom een Landschapsfonds Voerstreek opgericht en op 16 juni 2022 werd de campagne “Geniet ervan, geef erom!” gelanceerd.

Met de oprichting van het Fonds en de bewustwordingscampagne richten we ons tot de bezoekers van de streek en roepen we hen op om te tonen dat ze om het landschap en de Voerenaars geven. Dat kan door respectvol gedrag te tonen, maar ook door een (kleine) giften aan het Landschapsfonds Voerstreek te geven. Giften worden ter plekke via QR-codes of via overschrijving gestort op een projectrekening, opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting*. Op de website van het landschapsfonds [www.landschapsfondsvoerstreek.be] lees je meer over de doelstellingen van het fonds.

De ingezamelde fondsen worden ingezet om initiatieven van lokale inwoners, verenigingen of ondernemers te ondersteunen die bijdragen aan:

  • de versterking van omgevingskwaliteit en streekidentiteit
  • duurzame verdienmodellen voor landschaps- en natuurbeheer, streekeigen landbouw en erfgoeduitbating
  • educatie en kennis rond natuur- en landschapswaarden
  • landschapsbeleving
*Rekeningnummer van het Landschapsfonds Voerstreek, opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting: BE 10 0000 0000 0404 met vermelding “Landschapsfonds Voerstreek” of gestructureerde code +++623/3722/90050+++


Geniet ervan logo gestapeld