Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Bewijs van nationaliteit

Wat?

Dit is het document waarmee de burger zijn nationaliteit kan bewijzen.
Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Wie kan dit aanvragen?

De inwoners die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente en die de Belgische nationaliteit bezitten.

Niet-Belgen dienen dit aan te vragen bij hun consulaat of ambassade.

Hoe aanvragen?

Vraag het uittreksel aan via ons digitaal loket! KLIK HIER

Deze aanvraag kan ook persoonlijk gebeuren aan het loket van de dienst bevolking. Je moet hiervoor je identiteitskaart meebrengen.

Hoeveel kost het?

Dit bewijs wordt kosteloos afgeleverd.

Contact