Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat?

Deze kaart geeft de persoon met een handicap de toelating:

  • om voor een onbeperkte duur te parkeren op plaatsen waar normaal voor een beperkte duur mag worden geparkeerd (mits een parkeerschijf of betalend aan een parkeermeter)
  • te parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden voor personen met een handicap
  • gratis te parkeren op plaatsen van de NMBS, meestal rond het station

De kaart is strikt persoonlijk en mag enkel gebruikt worden wanneer de persoon met een handicap de wagen bestuurt of ermee vervoerd wordt.

Wie?

Personen met een handicap, inwoners van Voeren:

  • die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van tenminste 80%
  • van wie de gezondheidstoestand tot een blijvende vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt, bepaald overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  • die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt
  • die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn
  • die burgerlijke en militaire oorlogsinvalide zijn met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor een parkeerkaart gebeurt bij:
- mutualiteit
- OCMW
- zelf via de site van FOD Sociale Zekerheid: Personen met een Handicap met behulp van de ID-kaart

Hoeveel kost het?

De aanvraag voor een parkeerkaart is kosteloos.

Meer info

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN