Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Elektronische identiteitskaart

Wat?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.
Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.
Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.
Sinds eind 2004 worden enkel elektronische identiteitskaarten uitgereikt.

Wie?

Voor de inwoners vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Hoe aanvragen?

Je wordt persoonlijk uitgenodigd.

Wens je sneller een elektronische identiteitskaart te bezitten, dan hoef je niet te wachten op de uitnodiging. Je kan spontaan een aanvraag doen aan het loket van de dienst bevolking.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • een duidelijke pasfoto met witte achtergrond indien jonger dan 2 jaar. Indien ouder dan 2 jaar, worden gratis digitale pasfoto's op de gemeente gemaakt.

afmetingen van de foto: 35x45mm
hoogte van het hoofd: minimum 25mm
het aangezicht moet onbedekt zijn


Het is nodig persoonlijk naar het loket te komen om je handtekening op het basisdocument te plaatsen.

Wat ingeval van verlies of diefstal?

Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie.

Lokale Politie Voeren
Einde 92
3790 SINT-MARTENS-VOEREN


De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen.

Hoeveel kost het?

Identiteitskaarten:
+2 euro op prijs FOD
+5 euro op prijs FOD bij verlies, diefstal, vernieuwing op eigen verzoek
+10 euro in geval van vervallen van een nieuw aangevraagde kaart door te late afhaling op gemeentehuis

Voor de actuele prijs: zie "Prijzen ID-bewijzen"

Contact


Meer informatie


opgelet!

Er is een nieuwe versie van de eID Middleware en Viewer beschikbaar. Om je elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen blijven gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om deze nieuwe versies te installeren.

https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software