Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Kids-ID voor belgen

Wat?

Sinds april 2009 zijn de kartonnen identiteitsbewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar vervangen door een elektronisch identiteitsdocument.

De geldigheidsduur van het document is maximaal 3 jaar en biedt de mogelijkheid om het kind snel te identificeren, zowel binnen als buiten België.

Het kids-ID wordt in alle landen van de EU behalve in Bulgarije, Litouwen, Roemenië en Slovakije aanvaard als geldig reisdocument.
Opgelet: de kaart alleen volstaat niet indien men op reis gaat. Het kind moet vergezeld worden door één van zijn ouders of voogden die zelf over een geldig identiteitsstuk moeten beschikken.

Wie?

Voor de kinderen van 0 tot 12 jaar die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en die de Belgische nationaliteit hebben

Voordelen

Het kids-ID is een identiteits- en reisdocument, maar biedt ook andere voordelen:

  • elektronische identificatie mogelijk vanaf zes jaar. De gegevens op de chip bieden de mogelijkheid om de kaart op het internet te gebruiken en om veiliger te surfen en te chatten;
  • vermelding op alle documenten van een centraal en uniek telefoonnummer waarnaar gebeld kan worden indien het kind een probleem heeft of in gevaar is. Het telefoonnummer (078 15 03 50) is 24uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar en kan toegevoegd worden aan de lijst van nummers waarnaar in een noodgeval getelefoneerd kan worden.

Hoe aanvragen?

De uitreiking van het kids-ID gebeurt op vraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefenen. Vraag tijdig het kids-ID aan voor je kinderen, nl. een maand voor je op reis vertrekt!

Hoeveel kost het?

De Kids-ID (eerste en vervanging) wordt kosteloos afgeleverd.
Een duplicaat kost €3.

Contact