Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Disclaimer

Disclaimer

De gemeente Voeren probeert de inhoud van haar website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. De gemeente Voeren kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de website van de gemeente Voeren toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Voeren kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze sites en/of pagina’s.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig ingestemd wordt met voornoemende afwijzing van aansprakelijkheid.