Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Bouwen

Bouw- of verbouwplannen? Informeer je vooraf bij onze dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen, zij helpen je graag op de goede weg.

Selectief slopen

Kleine werken

Kleine werken aan woning sinds 2010 eenvoudiger.

De Vlaamse Regering heeft in 2010 twee besluiten goedgekeurd: het besluit over de van een stedenbouwkundige vergunning vrijgestelde werken en het besluit dat een melding bij de gemeente verplicht. Met deze besluiten wordt de regelgeving rond stedenbouwkundige vergunningen ingrijpend vereenvoudigd.

Meer informatie www.rwo.be en www.ruimtelijkeordening.be.
(voor meer inlichtingen kan je ook bij onze stedenbouwkundige dienst terecht)

Bouwverlof

Wil je weten wanneer het bouwverlof plaatsvindt?
Kijk dan hier!