Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Recht op verbetering van de registers

Indien je vaststelt dat de gegevens niet correct zijn, dan kan je deze laten verbeteren.
Breng hiervoor de nodige bewijsstukken mee.
Dit kan bijvoorbeeld een geboorteakte zijn als de schrijfwijze van je naam verkeerd is.

Je kan hiervoor terecht aan het loket van de dienst bevolking.