Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Kinderpasje voor niet-belgen

Wat?

Het wordt afgeleverd op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind. Het document vermeldt naast de identiteitsgegevens ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood.
Dit identiteitsbewijs is niet geldig in het buitenland!
Het identiteitsbewijs is twee jaar geldig of tot het kind 12 jaar wordt.

Wie?

Voor de kinderen van 0 tot 12 jaar die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en die niet de belgische nationaliteit hebben.

Hoe aanvragen?

Aan het loket vul je een aanvraagformulier in.
Het identiteitsbewijs krijg je onmiddellijk mee.

Hoeveel kost het?

dit bewijs wordt kosteloos afgeleverd

Waar aanvragen?