Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Huurwaarborg

Wat?

Als je een woning gaat huren, dien je meestal een huurwaarborg te betalen.

Vanaf 18 mei 2007 zijn er nieuwe regels in verband met het betalen van de huurwaarborg.

Vanaf heden heeft de huurder de keuze op welke wijze hij de huurwaarborg zal storten. Hiervoor kan men kiezen uit 3 formules:

  • de huurwaarborg storten op een geblokkeerde rekening
  • een bankwaarborg in schijven bij de bank aanvragen
  • een bankwaarborg via het OCMW bekomen.

In het eerste geval wordt de huurwaarborg volledig op een geblokkeerde rekening gestort.

Indien je niet in de mogelijkheid bent om de huurwaarborg in één keer te betalen, kan je naar een financiële instelling gaan om een bankwaarborg in schijven te vragen.

Op het ogenblik dat de vorige twee formules niet mogelijk zijn, kan men aan het OCMW hulp vragen.

Bij de aanvraag dient de maatschappelijk werk(st)er reeds in het bezit te zijn van een kopie van het huurcontract.
De huurwaarborg kan niet meer bedragen dan maximum 3 maanden huur en wordt steeds afgesloten via bankgarantie, dus geen cash geld op een geblokkeerde rekening.
Deze toegekende huurwaarborg via bankgarantie wordt onmiddellijk geregeld met de bank, waarvan de eigenaar ook een schrijven zal ontvangen.

De huurwaarborg wordt gewoonlijk teruggevorderd via maandelijkse afbetalingen, bepaald afhankelijk van het inkomen.

Voor wie?

Personen wiens inkomen ontoereikend is om de huurwaarborg van de woning te betalen.

Contact?

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN