Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Inlichtingen aan de notaris

Rol van de notaris

De notaris bemiddelt bij de aankoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van akten en leningsakten.
Je kunt bij de notaris een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aankoop van een grond of huis en hulp vragen bij het opstellen van de koopovereenkomst.
Beide partijen - koper en verkoper - zijn vrij een eigen notaris te kiezen zonder verhoging van de kosten.
De notaris moet op het ogenblik van de verkoop kunnen garanderen dat het beoogde goed wel degelijk een perceel bouwgrond is. Deze garantie wordt gegeven op basis van een stedenbouwkundig attest of door te verwijzen naar een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij het gemeentebestuur. Deze notariële inlichtingen worden bij de akte gevoegd.

Bodemattest

Sinds 1 oktober 1996 moet bij elke verkoop een bodemattest (OVAM) afgeleverd worden, waaruit blijkt dat het terrein niet getroffen is door bodemverontreiniging.

Ga voor meer info naar www.ovam.be/bodem.

Kosten

Bij de aankoop van een onroerend goed (grond, woning), wordt de notariële akte geregistreerd en moet er een registratierecht betaald worden.
De registratierechten zijn vervat in beschrijfkosten of notariskosten.
Deze registratiekosten bedragen 10 % van de prijs van het onroerend goed. Onder bepaalde voorwaarden kan je vermindering van het registratierecht genieten. De notaris zal hieromtrent de nodige inlichtingen verschaffen.

Meer informatie

Voor meer informatie in verband met de notaris verwijzen we naar de website van de federatie van notarissen: www.notaris.be.