Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Budgetbeheer

Wat?

Budgetbeheer kan men vergelijken met budgetbegeleiding, maar hier gaat het nog een stap verder, doordat het inkomen beheerd wordt door de maatschappelijk werk(st)er.

De maatschappelijk werk(st)er stelt een inventaris op van alle inkomsten en uitgaven, waaronder eventueel schulden vervat zitten.

Er wordt een budgetbeheerrekening geopend op jou naam, waarmee de maatschappelijk werk(st)er betalingen zal uitvoeren.

Alle inkomsten worden op deze rekening gestort, waarmee de maatschappelijk werk(st)er de vaste kosten zal vergoeden en de eventuele schulden in de mate van het mogelijke afbetalen.

Aan de budgetbeheerrekening wordt een afnamerekening gekoppeld, waar de maatschappelijk werk(st)er het leefgeld zal storten. Het leefgeld kan wekelijks, tweewekelijks of maandelijks betaald worden, afhankelijk van het dossier.

Als men in budgetbeheer komt, wordt er onderhandeld met de verschillende schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan te komen. De maandelijkse afbetalingen aan de schuldeisers kunnen over verschillende jaren lopen, afhankelijk van de schuldenlast.

Zo komt de maatschappelijk werk(st)er tot een haalbaar afbetalingsplan voor de schuldeisers en kunnen de vaste kosten vergoed en het leefgeld betaald worden. Ook wordt er geprobeerd om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Men heeft regelmatig contact met de maatschappelijk werk(st)er om de stand van zaken in het dossier te bespreken. Tijdens deze gesprekken worden de uitgevoerde betalingen besproken (dubbels van uitgaven wordt meegegeven, indien gewenst) en eventuele andere wensen die weerslag hebben op het budget.

Voor wie?

Budgetbeheer kan door iedere persoon aangevraagd worden, maar indien de schuldenlast te hoog is, raden wij eerder collectieve schuldenregeling aan.

Contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN