Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Bacterievuur

Wat?

Bacterievuur wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora en bedreigt in ernstige mate de fruitteelt, boomkwekerijen, parken, tuinen, plantsoenen, natuur en landschap.

De naam wijst reeds op het karakteristieke van de ziekte: het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van de bladeren alsof ze door vuur verschroeid werden.
Bacterievuur is, net zoals de meeste bacterieziekten, niet door één enkele bestrijdingsmaatregel te bedwingen.

Bacterievuur slaat snel toe, vooral wanneer na regen een periode van warm weer volgt of enige tijd na zomerstormen of een hagelbui. Bacterievuur is heel besmettelijk en wordt gemakkelijk verspreid door vogels, insecten, regen, wind of besmet gereedschap.

Hoe herken ik bacterievuur?

algemeen:
Kenmerkend is dat de verdroogde bloesems, bladeren en vruchtjes niet afvallen, maar tot in de winter aan de plant kunnen blijven zitten. De ziekte verspreidt zich dikwijls snel door de boom. Bij aansnijden van de bast onder een aantasting, wordt een roodbruin gevlamde verkleuring zichtbaar, later door secundaire rotting bruin wordend en veelal vochtig.

lente:

  • overwinteringskankers worden vochtig en er verschijnt bacterieslijm
  • bloesems verschrompelen en verdorren
  • jonge vruchtjes verkleuren zwart en drogen in

zomer:

  • bladeren verwelken en verkleuren roodbruin tot zwart en hangen slap aan de twijgen
  • ziek twijgweefsel is waterachtig, slijmerig en bij het aansnijden van grote takken wordt een roodbruine gevlamde verkleuring van de bast zichtbaar

herfst:

  • ziek schorsweefsel van de grotere takken en de stam is roodbruin tot donkerpaars verkleurd
  • zieke schors verschrompelt en zinkt in en waar de infectie stopt, ontwikkelt zich een grote kankerplek met scheuren

winter:

  • verdroogde bladeren en vruchtjes aan verdorde twijgen
  • duidelijk zichtbare kankerplekken

Vatbare bomen en struiken

Dwergmispel, meidoorn, appel- en perenbomen, vuurdoorn en lijsterbes zijn zeer gevoelig voor bacterievuur.

Bestrijding van bacterievuur

Controle op de aanwezigheid van bacterievuur moet in elk geval vanaf begin bloei op regelmatige basis (liefst twee keer per week) plaatsvinden. Je mag besmette bomen of struiken niet laten staan. Genezen doen ze niet meer en ze zorgen ervoor dat de ziekte zich in de omgeving in stand kan houden. Genezing van de ziekte met chemische middelen is niet mogelijk.

Controleer stammen en takken van waardplanten op de aanwezigheid van bacterievuur. Besmette bomen en planten dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd (afzagen tot net boven de grond) en ter plaatse vernietigd. Dek wonden af met een wondhelend product (koperhoudende pasta). Het afgezaagde materiaal moet verbrand worden. Hiervoor moet je een vergunning aanvragen bij de gemeentelijke milieudienst. Vergeet niet dat je al het gereedschap dat je gebruikt, moet ontsmetten alvorens je terug gezonde planten gaat snoeien.

Contact?

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)


of bij de gemeentelijke milieudienst