Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Evenement organiseren

Wij willen jullie graag herinneren aan het feit dat je bij het organiseren van een fuif, feest,… een aantal regels in acht dient te nemen. Klik hier voor het reglement.

Eerst en vooral dien je minimaal 60 dagen op voorhand een aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. De gemeente meldt de aanvraag bij de politie.
Maar al te vaak wordt ervan uitgegaan dat de politie vergunningen of toelatingen geeft. Dat is absoluut niet zo. Deze organisatorische taak wordt via de burgemeester aan het college voorgelegd, die beslissen over de goedkeuring.

Bij de aanvraag is het belangrijk om enkele essentiële elementen te vernoemen. We denken hierbij aan onder andere de naam van de organisatie, de datum, de locatie, het verwacht aantal bezoekers, naam van de officieel erkende securityfirma en contactgegevens van persoon ter plaatse.
Je kan het aanvraagformulier HIER downloaden. (pdf)

We willen jullie nogmaals meegeven dat de muziek ten laatste om 02.30 uur gedoofd moet worden en dat om 03.00 uur de zaal ontruimd moet zijn. Dit geldt ook voor fuiven of feesten in openlucht.

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe regelgeving betreffende de geluidsnormen voor muziekactiviteiten van kracht. Je kan de folder hier downloaden. Te hoge geluidsniveaus zijn niet alleen hinderlijk voor omwonenden, maar kunnen blijvende schade geven aan het gehoor van de aanwezigen. Indien de maximale geluidsniveaus niet gerespecteerd worden, zal de politie optreden.

Tenslotte vraagt de lokale politie om bij grote evenementen ook de buurtbewoners op de hoogte te stellen van de activiteit, het tijdstip en de mogelijke overlast die dit met zich mee kan brengen.

Contact