Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Taken

Herstelling riolering

De Technische Dienst van de gemeente Voeren is hoofdzakelijk belast met:

 • onderhoud gemeentelijke plantsoenen
 • bermonderhoud
 • allerhande aanplantingen
 • snoeiwerken
 • beheer en onderhoud kerkhoven
 • uitvoeren begravingen/asverstrooiingen/eventuele opgravingen
 • onderhoud van de beken van 3de categorie (=beheerd door de gemeente)
 • uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de gemeentelijke wegen
 • opruimen zwerf- en ander vuil
 • opkuisen sluikstorten
 • ledigen gemeentelijke vuilbakken/blikvangers
 • rein houden van de site rond de glasbollen en kledingcontainers
 • plaatsen verkeerssignalisatie
 • plaatsen tijdelijke signalisatie (verhuis, evenementen,...)
 • beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen, gebouwen en installaties
 • beheer en onderhoud van gemeentelijke machines en voertuigen, ook deze van OCMW en Politie
 • logistieke assistentie bij rampenbestrijding (discipline 4 van Algemeen Nood- en Interventieplan)
 • enzovoort

Het uitvoeren van belijningswerken (signalisatie) wordt aan een externe firma uitbesteed.
Het onderhoud van rioleringen en straatkolken wordt door Infrax gedaan.
Sneeuw- en ijzelbestrijding op openbare wegen en pleinen wordt door loonwerkers gedaan in opdracht van de gemeente.