Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

openbare onderzoeken milieu & landschap

Bekendmaking openbare onderzoeken milieu & landschap


Inspraakperiodes over projecten in jouw buurt op een rijtje.

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:
De Vlaamse overheid beheert een portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/?locatie=73109 vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Dossier: plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II
Aanvrager: Departement Omgeving Team MER, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Periode van de publieke raadpleging: 15-12-2021 – 12-02-2022
Meer info:
https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines

Dossier: Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten
Aanvrager: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst
Periode van de publieke raadpleging: 01-09-2021 – 28-02-2022
Meer info:
https://www.integraalwaterbeleid.be