Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Voorstellen van burgers

wat?

De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

voorwaarden

Raadpleeg het inspraakreglement