Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Rijbewijs categorie g

Wat?

Vanaf 15 september 2006 werd een nieuwe categorie rijbewijs ingevoerd, namelijk de categorie G.
Deze categorie omvat de land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens, evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.

Vrijstelling van theoretisch en praktisch examen van een rijbewijs categorie G

De houders van een rijbewijs B, afgeleverd vóór 15 september 2006 en van een rijgetuigschrift voor landbouwtractoren, afgeleverd vóór 15 september 2006, bekomen een geldig rijbewijs voor de categorie G zonder hiervoor scholing te moeten volgen noch examens te moeten afleggen.

Het verkrijgen van het rijbewijs

De minimum leeftijd voor het verkrijgen van een rijbewijs categorie G is vastgesteld op 16 jaar. Tot de leeftijd van 18 jaar mag de houder van een rijbewijs categorie G voertuigen besturen met een MTM van maximum 20.000 kg. Op het rijbewijs wordt de code “205” aangebracht in de kolom beperkingen. Eens de betrokkene 18 jaar is, mag hij alle voertuigen van de categorie G besturen, zonder hiervoor een nieuw rijbewijs te moeten behalen.
Aan het rijbewijs voor het besturen van voertuigen voor de categorieën van de categorie G is geen medische schifting verbonden.

Wie?

 • geboren vóór 1 oktober 1982: geen rijbewijs nodig
 • geboren tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986: zijn pas verplicht om een rijbewijs categorie G te hebben op 1 januari 2009
 • geboren vanaf 1 september 1986: als zij een rijgetuigschrift T hebben, zijn zij pas verplicht om rijbewijs categorie G te hebben op 1 januari 2009
 • vanaf 15 september 2006 is een rijbewijs categorie G verplicht vanaf 16 jaar.

Hoe aanvragen?

 • In principe moet iedereen persoonlijk zijn aanvraag doen. Is dit echter onmogelijk dan mag een ander gezinslid dat doen. Het is dan wel noodzakelijk dat het aanvraagformulier van het examencentrum op de voorziene plaatsen getekend is. De identiteitskaart van de betrokkene moet dan ook worden voorgelegd.

Wat meebrengen?

 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • je identiteitskaart
 • rijgetuigschrift voor landbouwtractor

Hoeveel kost het?

+5 euro op prijs FOD
actuele prijs: €25

Contact

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op:

 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 • Belgische verkeerswetten
 • groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs vzw. (GOCA)