Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

protocollen

Wat is een protocol?

Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, een adres of een rijksregisternummer.

Wat kan ik terugvinden in een protocol?

In een protocol kan je informatie vinden over welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel dit gebeurt, de genomen veiligheidsmaatregelen, enz.

Raadpleeg de protocollen van het lokaal bestuur Voeren

Hieronder kan je een lijst vinden met de protocollen die bestaan tussen het gemeente- en/of OCMW-bestuur Voeren en andere overheden. Deze lijst wordt nog aangevuld.

Protocol

Publicatiedatum

Protocol Lokaal bestuur naar Energiehuis Limburg2023-10-23
Protocol Energiehuis Limburg naar Lokaal bestuur2023-10-23
Protocol Vlaams Handhavingsplatform2023-11-20
Protocol Fluvius2023-12-14
Protocol Opgroeien2024-01-19
Protocol Agentschap Onroerend Erfgoed
2024-01-19