Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Milieupark: Hoe werkt de weging?

De bezoeker volgt de aangegeven route en rijdt pas de weegbrug op wanneer deze volledig vrij is. Vervolgens brengt hij/zij de eID of gemeentebadge in de gleuf van de ingangszuil. Nadat het gewicht automatisch geregistreerd is, kan de bezoeker de te lossen fractie ingeven op het touchscreen. De slagboom opent en hij/zij kan het milieupark oprijden om de fractie te lossen. Voor een volgende fractie passeert men opnieuw op de ingangsweegbrug.
Bezoekers die zowel gratis als betalende fracties bijhebben, moeten eerst de betalende fracties ingeven en lossen. Bij meerdere betalende fracties moeten eerste de duurste fracties ingegeven en gelost worden.

Na het lossen rijdt de bezoeker naar de uitgaande weegbrug waar hij/zij de eID kaart of gemeentebadge in de gleuf van de uitgangszuil brengt. Het gewicht wordt opgenomen en het te betalen bedrag verschijnt op het touchscreen.