Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Sportsubsidies

Wat?

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor sportverenigingen aangesloten bij de sportraad.
Het subsidiereglement sportsubsidies werd opgemaakt in nauwe samenwerking met de sportraad.

Waar en wanneer?

De sportverenigingen die in aanmerking komen voor sportsubsidies worden elk jaar aangeschreven door de Sportdienst.

Inlichtingen?

Dienst Vrije Tijd