Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Beleidsdocumenten (gemeente)

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van. Voor de openbare sector is het werken met beleidsplannen een relatief recent gegeven, dat echter meer en meer aan belang wint binnen de organisatie van de werking.

Meerjarenplan 2014-2019
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 goed.
Het document ligt ter inzage voor de burger bij de financieel beheerder.

Datum goedkeuring Datum publicatie Download
2019-03-28 2019-03-29 budgetwijziging 2019-1
2019-05-27 2019-06-19 jaarrekening 2018
2019-06-27 2019-07-12 inspraakreglement