Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Beleidsdocumenten (gemeente)

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van. Voor de openbare sector is het werken met beleidsplannen een relatief recent gegeven, dat echter meer en meer aan belang wint binnen de organisatie van de werking.

documentatie meerjarenplan 2020-2025

Datum goedkeuring Datum publicatie Download
2020-05-282020-05-29aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1
documentatie aanpassing mjp 2020-2025
2020-05-282020-05-29jaarrekening 2019
2019-03-28 2019-03-29 budgetwijziging 2019-1
2019-06-27 2019-07-12 inspraakreglement
2019-10-242019-10-29budgetwijziging 2019-2
2019-11-282019-11-29budgetwijziging 2019-3
2019-11-282019-11-29meerjarenplan 2020-2025
2020-01-232020-01-27meerjarenplan 2020-2025
2019-11-282019-11-29documentatie meerjarenplan 2020-2025