Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Integratietegemoetkoming (it)

Wat?

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen hebben.
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van diegene met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten.

Wie?

De persoon die de integratietegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Verder moet hij of zij ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor de iintegratietegemoetkoming gebeurt bij:

  • mutualiteit
  • OCMW
  • zelf via de site van FOD Sociale Zekerheid: Personen met een Handicap met behulp van de ID-kaart

Meer info