Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Leefloon

Wat?

Het leefloon is een minimum inkomen dat kan worden uitgekeerd indien je op geen enkel ander inkomen recht hebt of indien je slechts over een beperkt inkomen beschikt dat onder dit minimum valt.
Je dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wat betreft nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en andere uitkeringen.

Contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN